סיכום חודש

סיכום חודש

סטודנטים וסטודנטיות יקרים.ות כחלק משינוי המדיניות שלנו באגודה החדשה, מדי חודש אנחנו נשתף אתכם בעשייה שלנו עבורכם. אנחנו דואגים שתהיו מעודכנים בכל החדשות, ההטבות ובכל הנעשה במכללה ובאגודה.

בשבליכם ולמענכם.ן אגודת הסטודנטים. ות אחוה