פרוטוקולים

משתתפים:

הודיה אליהו
ליעד משען
מוריה אסרף
מיאדה אבו גאנם
טל שירה לוי
אסף אוחנה
ירדן בן שמחון
יהל אלדבח
אסף ביטון- אינו חבר מועצה
קרן שמר
וורדה אלקרנארווי
אופק כהן
רוני לוזון
ענת ישאל- איינה חברת אגודה

על סדר היום:

1.דברי פתיחה ועדכונים שוטפים.
2.אישור דוחות כספיים.
3.היכרות עם ראשי המחלקות החדשים
4.אישור תכניות עבודות
5.אישור תקציב שנתי
6.אישור גאנט תרבות שנתי

תוכן הפגישה:

1.עדכונים שוטפים:
יו״ר האגודה הציג את הלוגו החדש של האגודה ואת האתר שעומד לעלות לאוויר.
יו״רהאגודההציגאתתוכנית30הימיםהראשוניםלפתיחתהלימודים
2.אישור דוחות כספיים:
רו״חשלהאגודהענתישאלהציגהאתהדוחותהכספייםלשנההקלנדרית2021שכללהביןהיתר
את המאזנים והביאורים.
עו״ד אסף ביטון העלה לאישור את הדוחות הכספיים של האגודה.
הדוחות הכספיים אושרו פה אחד ללא נמנעים או מתנגדים.
3.היכרות עם ראשי המחלקות החדשים:
מיאדה אבו גאנם, שירה לוי.
4.הצגת תוכניות עבודה:
5.הצגת תכנית עבודה מחלקת אקדמיה: המועצה ביקשה לתת דגש על התחשבות בחיבורים של נשים
בהריון, וחדר הנקה נוסף.
6.הצגת תכנית עבודה מחלקת ספורט
7.הצגת תכנית איכות הסביבה
8.הצגת תכנית קהילה.
9.הצגת תכנית דוברות
10.הצגת תכנית עבודה תרבות- בין היתר הוצג פרוייקט חדש של קורסי העשרה
11..הצגת הגאנט של האגודה- יו״ר האגודה הציג את גאנט הפעילות השנתי של האגודה.
12.הצגת תקציב תשפ״ג ראשוני- יו״ר האגודה הציג את תקציב האגודה לשנת הלימודים תשפ״ג
למליאה.

13.אישור תקציב של אגודת הסטודנטים לשנת תשפ״ג עלה לאישור המליאה
14.תקציב אגודת הסטודנטים לשנת הלימודים תשפ״ג אושר בפה אחד ללא מתנגדים או נמנעים.
15.יו״ר האגודה נתן זמן נוסף למליאה לשאול שאלות או להביע התנגדויות וסגר את הישיבה.

פרויקטים קשורים

תקציב
תקציב
מחלקה שם סעיף תקציבי סכום שנתי מאושר מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות מנהלה וכלליות...
20220803_225547
תוכניות עבודה
 תכנית העבודה שלנו תכנית העבודה שלנו כוללת תכנון מקיף ורחב של העשייה במחלקות השונות שלנו. כמו כן, תכנית...
20220803_192011
תקנון האגודה
תקנון העמותה אגודת הסטודנטים והסטודנטיות המכללה האקדמית אחוה )ע"ר( 580532216 פרק ראשוןסימן ראשון...
עגלת קניות
Start typing to see posts you are looking for.
חנות
מוצרים שאהבתי
0 items עגלה